kuulutuse lisamine tasuta
Detailsem otsing
oranž riba
Tagasi blogisse

Enne kodulaenu võtmist?

Eestlane eelistab kodu omada, mitte üürida. Seetõttu tuleb paljudel oma elu jooksul kokku puutuda eluasemelaenuga - ja seda päris pikka aega. Järgnevalt mõned tähelepanekud-soovitused seoses eluasemelaenu võtmise protsessiga.

Maja

Kõigepealt tasuks endale selgeks teha oma laenuvõimekus, s.t mis summa ulatuses on pangad teile nõus laenu väljastama. Selleks tutvuge pankade kodulehtedel toodud kodulaenu üldiste tingimustega ning seejärel leppige kokku aeg laenukonsultatsiooniks. Kindlasti külastage mitut panka, selgitamaks välja parimaid tingimusi pakkuv asutus. Mitte mingil juhul ärge jääge uskuma mitmesuguseid (olgugi et pankade endi) veebipõhiseid kalkulaatoreid maksimaalse laenusumma selgitamiseks, kuna need võivad valetada isegi tuhandete eurodega.

Laenukonsultatsioonid on tasuta ning nende tulemusel ei saa te teada üksnes oma laenuvõimekust, vaid võib juba selguda ka kõige tõenäolisem pank laenu võtmiseks (pakutavad tingimused, suhtumine klienti jmt). Üks pluss on siinkohal veel - kui olete teada saanud konkreetse summa, õnnestub teil ka sobiva kodu leidmisel müüjaga kiiremini ostu-müügi lepinguni jõuda. Hakates panku külastama alles pärast sobiva elamispinna leidmist, hakkab laenuvõtmisprotsess venima ning võib lõppeda sellega, et pank pole nõus vajalikku summat laenama või jõuab hoopis keegi teine enne teid lepinguni (olgem ausad - müüjat huvitab ainult võimalikult kiire raha laekumine ning pole vahet kes nende kinnisvara ostab). Niisiis tehke endale kõigepealt selgeks oma reaalne laenuvõimekus!

Pankades laenukonsultatsioonidel käies tasuks kindlasti uurida muuhulgas järgmiseid asjaolusid:

 • kui suur peab olema omaosalus ning kas pank võimaldab kasutada Kredexi eluasemelaenu käendust (kindlasti tehke endale esmalt selgeks, kas üldse kuulute Kredexi eluasemelaenu sihtgruppi). Eesti suurematest pankadest ei paku Kredexi käendust ainult Swedbank, mistõttu peab nende puhul olema laenutagatis või suurem omaosalus
 • kui suur on lepingutasu? Lepingutasu suurus ehk tasu laenulepingu sõlmimise eest on uskumatu summa - reeglina 1 % laenusummast, kuid minimaalselt ~ 200 EUR kanti (mille eest? Küsige pangast...). Õnneks pole see aga “kivisse raiutud“ ning sageli on mõne sooduspakkumise raames või pingsa kauplemisega võimalik seda 50 % võrra vähendada või hoopis tasuta saada, seega kindlasti kaubelge!
 • intress. Intress koosneb tavaliselt (on ka erandeid) panga marginaalist (ehk tasust panga raha kasutamise eest) ja Euribori summast. Kuna Euribor on muutuv, siis lepitaksegi kokku panga marginaal, sest see peaks jääma samaks kogu laenuperioodi jooksul. Kuna tegemist on esmase laenukonsultatsiooniga, siis reeglina pakutakse n.ö turu keskmist. Ärge sellest veel heituge. Kui läheb juba konkreetseks laenu taotlemiseks, on suur tõenäosus panga marginaali vähenemiseks
 • fikseeritud või fikseerimata intress, s.t kumba oleks konkreetsel ajahetkel otstarbekam valida ning kas ja kuidas saab seda tulevikus muuta? Fikseeritud intressi korral kehtestatakse mingiks perioodiks konkreetne intressi summa, s.t see ei muutu. Fikseerimata intressi puhul muutub intress vastavalt Euribori muutustele
 • kas ja mis tingimustel võimaldatakse maksepuhkusi? Kas sellega seoses tekib pangal õigus varasemalt kokku lepitud panga marginaali muutmiseks?
 • kas pangal on üldse kunagi ja mingis olukorras õigust ühepoolselt kokkulepitud marginaali muuta (jaatava vastuse korral olge selle pangaga äärmiselt ettevaatlik!!!)
 • millist maksegraafikut valida, kas fikseeritud põhiosaga või annuiteetgraafik? Esimesel juhul maksate pangale lõppkokkuvõttes vähem raha intressi näol, kuid igakuised laenumaksed on mõnevõrra kõrgemad
 • kui tahta laenu võtta mujalt kui oma kodupangast, siis mis sellega kaasneb? Kas peab kogu oma panganduse ümber kolima?
 • laenu ennetähtaegse tagastamise võimalused?
 • millal võivad rakenduda lepingutrahvid ning kui suured need on?
 • kui palju erinevad tingimused üksi ning elukaaslasega koos taotlemisel (viimasel juhul on laenatav summa kindlasti suurem)
 • mis hakkab toimuma võlgujäämise korral? Kuidas peaks käituma jne?
 • kas mingil juhul peab uute kohustuste võtmisel ka panka teavitama (näiteks uue liisingu, laenu vmt võtmisel)?
 • kas pank pakub mingisuguseid uusi lahendusi?

Kindlasti tekib küsimusi konsultatsiooni käigus veelgi ning kui midagi jääb ebaselgeks, küsige niikaua uuesti kui selgeks saate. Eluasemelaenu võtmine on ikkagi suur kohustus ning seetõttu peab enne laenulepingu allkirjastamist kõik selgeks saama. Konsultatsiooni käigus räägib laenuhaldur kindlasti ka edasistest sammudest laenu saamiseks, s.t kuna tuleb tellida hindamisakt, millised dokumendid panka esitada jmt.

Kui laen vormistada kahe peale (kaaslaenajad), siis tuleks samuti teha omandiõigusega, s.t kinnistusraamatusse tuleks kanda mõlemad laenuvõtjad omanikuna. Ainult sellisel juhul tekib mõlemal kaaslaenajal õigus kalendriaasta tulust maha arvata endale eluaseme soetamiseks võetud laenu intress. Täpsemalt lugege siit, siit, siit.

P.S. - kindlasti tekitab mõttekoha intressi fikseerimine või mittefikseerimine, kuna Euribori muutusega on võimalik palju võita ja kaotada. Teada-tuntud tõde: ärge arvakegi et oskate kohe pikaajalise ideaalse otsuse teha. Keegi ei oska. Tänapäevases kapitalistlikus maailmas ei tea kunagi kunas ja milline sündmus Euribori mõjutama hakkab. Just sellepärast mängivadki olulist rolli pankade poolt pakutavad võimalused fikseeritud või fikseerimata intressi muutmisel.