kuulutuse lisamine tasuta
Detailsem otsing
oranž riba
Tagasi blogisse

Ostu-müügi lepingust

Kinnisvara ostes tuleb müüja ja ostja vahel vormistada notari juures kaks lepingut: võlaõigusleping ja asjaõigusleping. Neid on võimalik ka eraldi sõlmida, kuid reeglina sõlmitakse need siiski korraga. Notari juures paljud inimesed ei adugi kahe erineva lepingu sõlmimist - meenub ainult üks, "mingisugune" ostu-müügi leping.

Ostu müügi pabereid kujutav pilt

Võlaõiguslepinguga sõlmitakse kokkulepe, millega üks lepingu osapool võtab endale kohustuse midagi teha või millegi tegemisest hoiduda ning nõustub teise poole nõuetega, kui kohustus jääb täitmata. Lihtsustatult öeldes võtab ostja endale võlaõigusliku lepinguga kohustuse müüjale raha maksta ning müüja nõustub raha eest oma kinnisvarast loobuma. Lisaks summadele märgitakse võlaõiguslikku lepingusse ka kõik muu oluline info (näiteks müüdava objekti kirjeldus jmt).

Asjaõigusleping on kokkulepe, millega antakse üle omand. Viimane on aluseks kinnistusraamatusse muudatuskande tegemiseks. Omandiõigus läheb ostjale üle ainult kinnistusraamatu kandega! Kui sõlmida üksnes võlaõiguslik leping, siis omand ostjale üle ei lähe.

Olemasoleva kinnisvara puhul sõlmitakse üldjuhul mõlemad lepingud korraga. Kui aga osta ehitamisjärgus korterit, siis arendajaga sõlmitakse kõigepealt võlaõiguslik leping ning korteri valmimisel asjaõigusleping.

P.S - tutvuge ka ostu-müügi lepingu juhendiga